Privacy verklaring

Sellevate B.V. (Sellevate) respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Verwerking van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van onze diensten. In deze privacy verklaring wordt beschreven welke gegevens door ons worden gebruikt en hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beschermen. Hierbij wordt door ons overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming gehandeld. Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.sellevate.nl (de "Website"), onze online applicatie Sellevate (de "App") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten").

Jonger dan 16 jaar

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar raden we aan om toestemming te vragen aan je ouders of wettelijke voogd voor het gebruik van onze Website, App of Diensten. Omdat controle vanuit ons lastig is, raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kind. Bij vragen staat het altijd vrij om contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens

Om onze Website, App en Diensten optimaal te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens duidt op de informatie waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. De persoonsgegevens zullen zonder jouw toestemming niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan beschreven in deze privacy verklaring.

Toestemming

Gegevens kunnen op verschillende momenten worden verwerkt en bewaard. Dit kan zijn wanneer je de Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website of App, wanneer je gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons opneemt. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten zo optimaal mogelijk te leveren. Alle gegevens zullen enkel met jouw toestemming of op grond van een wettelijke verplichting worden verwerkt.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om gebruik te maken van onze Website, App en Diensten worden door ons de volgende gegevens (mogelijk) verzameld:

 • Voor- en achternaam;
 • Leeftijd;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die je besluit te delen door een account aan te maken.

We verzamelen ook enkele andere gegevens wanneer je onze Website of App gebruikt, zoals:

De naam van de browser die je gebruikt;

Het besturingssysteem dat je gebruikt.

Doel van het verwerken van de gegevens

Wij zullen jouw gegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Aanmaken van een account

Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord, gebruikersnaam, IBAN rekeningnummer en contactinformatie. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Betalingen verwerken

Om te kunnen factureren slaan we jouw betalingsgegevens op. Op deze manier hoef jij deze niet telkens opnieuw aan ons te verstrekken.

Marktonderzoek

Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. De gegevens die voortvloeien uit het marktonderzoek worden vervolgens anoniem door Sellevate gebruikt. Het marktonderzoek kan op ieder moment worden afgesloten. Je antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nimmer openbaar gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrief

Sellevate biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (korting)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van je toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-out systeem. Bij het verzenden van een nieuwsbrief door ons wordt telkens een nieuwe afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden niet bij jouw gegevens kunnen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten d.m.v.;
 • Beveiliging van je ingevoerde wachtwoord door middel van hashing met gebruik van salts
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.

Bewaartermijn

Jouw gegevens die gebruikt kunnen worden om je als persoon te identificeren, zullen binnen 1 maand nadat je dit aan ons hebt doorgegeven, verwijderd worden. De verwijderingstermijn start altijd op de laatste dag van de lopende maand en geldt alleen voor accounts zonder een lopend abonnement. Het verzoek tot verwijdering kun je mailen naar info@sellevate.nl.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Om onze doelen zo goed mogelijk te kunnen realiseren worden sommige gegevens met anderen gedeeld. Met deze partijen maken wij een verwerkingsovereenkomst op opdat zij zorgvuldig met alle gegevens om zullen gaan. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun diensten te kunnen verlenen en mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Jouw gegevens worden beveiligd opgeslagen bij , Google Analytics, E-Curring, Mollie en Hostnet B.V. Zij zullen zorg dragen voor de opslag van de gegevens en het correct beschermen hiervan. Deze partijen zijn ‘verwerkers’ in de zin van relevante wetgeving.

Doorgifte

Alle gegevens worden in beginsel alleen binnen de Europese Unie verwerkt. Indien een land een passend beschermingsniveau voor jouw gegevens biedt, kunnen deze worden verstrekt. Dit geldt voor landen binnen en buiten de Europese Unie. Zonder vooraf verleende toestemming zullen jouw gegevens nooit aan andere landen worden verstrekt. Voorts zal nooit zonder vooraf verleende toestemming gegevens worden verstrekt aan andere partijen dan die in deze privacy verklaring worden genoemd.  

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op je apparaat wanneer je onze website bezoekt. Hierdoor wordt het apparaat later door onze site weer herkent. Wij kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Daarnaast zorgen cookies er onder andere voor dat de Website snel werkt, de Website veilig bezocht kan worden en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies te allen tijde zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Let op: zonder cookies kan het zijn dat onze Website minder goed werkt.

Wijzigingen

Door ons kan de privacy verklaring worden aangepast. Indien grote wijzigingen plaatsvinden zal hiervan een notificatie op de Website en in de App worden geplaatst samen met de vernieuwde privacy verklaring. Gebruikers van onze Diensten worden tevens schriftelijk (e-mail) op de hoogte gesteld. Sta je niet geregistreerd als gebruiker van onze diensten? Dan raden wij aan regelmatig de Website en/of deze privacy verklaring te raadplegen.

Jouw rechten

De door ons verzamelde gegevens zijn persoonlijk. Dit maakt dat je een aantal rechten hebt. Je hebt het recht op inzage of een kopie van jouw gegevens en kan altijd vragen om correctie, beperking of het wissen van deze gegevens. Ook kunnen wij op jouw verzoek de gegevens aan een derde doorgeven zodat je dit zelf niet hoeft te doen. Bij klachten is er de mogelijkheid contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Toestemming tot het gebruik van jouw gegevens kan je altijd intrekken. Door ons mogen jouw persoonsgegevens dan niet meer worden verwerkt. Bij dergelijke verzoeken kunnen wij vragen je identiteit te verifiëren.

Als je gebruik wil maken van een van je bovenstaande rechten, neem dan contact met ons op via info@sellevate.nl.  

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Sellevate B.V.
Lauwerecht 3
3514 BA Utrecht
KvK-nummer: 84409134